Styret for 2023

På årsmøte 28.03.2023 ble det gjort valg på nytt styre:


Leder            :     Trond Kvamme              Tlf : 468 19 108

Nestleder      :      Asle Seterdal                       Tlf : 920 59 088

Kasserer       :      Trond-Ole Hjortland         Tlf : 934 22 702

Styremedlem:      Jan Hauge                          Tlf : 911 24 646

Styremedlem:      Steffen Bratland                Tlf : 952 32 293

Beiteansvarlig: Steffen Bratland

Hjortejaktansvarlig: Asle Sæterdal

Småviltjaktansvarlig: Trond-Ole Hjortland

Mail til styret kan sendes til:

styret.varegga@hotmail.com