Styrets beretning for 2012Styret har hatt denne sammensettningen:

Formann: Eivind Myrdal

Nestleder: Atle Sjursæter

Styremedlem: Kristian Årdal

Kasserer: Trond. Ole. Hjortland

Skriver Lars Thunes


STYRETS ARBEID

Styret har å ha hatt 3.styremøter og 1.møte med jaktledenne/grendamenn.


Styret har arbeidet med disse sakene:

Søknad om større fellingskvote for hjort, to tilfeller med løshund på Ulriken.

Nytt navn på laget. Varegga Grunneigarlag beite og jaktforening.


Beitesesongen 2012

Det var slept: 385 sau – 630 lam (1015)

Tap på beite: 2 sau – 25 lam (27)

Dette gir et tap på % 2.66. 10 storfe (0 tap)


Kald sommer ga dyr med middels slaktevekt.

Det har vært 3 løshund saker gjennom året.


Beiteoppsynet har vært;

S. Haavik,

T. Victorin,

J Borge,

R. Kvamme,

J.M. Hjortland,

G. Johnsen

K. Årdal


Jaktsesongen 2012

Solgte jaktkort: 24 dagskort m/hund

24 dagskort u/hund

27 sesongkort m/hund

11sesongkort u/hund

7 grunneigarkort


Felte vilt etter innkomne kort:

Småvilt:

9 Rugder,

9 Orrehaner,

2 ravn,

1 kråke.


Rovvilt

4 rev,

2 mår.


Hjortejakt tildelt 69 dyr, felt 64 dyr.


Jaktoppsyn

Karl Halland

Atle. B. Rolland