Hjortejakt 2021

Kvoten i 2021 er på 151 dyr, 10 blir overført fra 2020.


Jaktfelt

Bukk tildelt

Bukk felt

Spissbukk tildelt

Spissbukk felt

Kolle tildelt

Kolle felt

Kalv tildlet

Kalv felt

Totalt tildelt

Totalt felt


1 Nedre Bratland - Søylen - Grimen- Erdal - Sædal - Helldal - Sandal

3

3

1

0

5

5

5

4

14

12
2 Øvre Bratland- Hauge-Haukeland

3

4

4

5

8

8

9

6

24

23


3 Borge

3

3

4

5

8

9

10

5

25

22
4 Tungeland-Rolland

2

2

4

4

9

10

10

4

25

20
5 Mjeldheim-Ytre Arna Gard

1

1

1

0

2

1

2

3

6

5


6 Kvamme-Haugland  - Gaupås

3

4

3

3

8

9

10

6

24

22


7 Hjortland

3

3

2

2

5

6

4

3

14

14
8 Jordal-Vindal

3

2

2

3

4

3

5

3

15

11
9 Ulriken

1

0

1

0

1

0

2

0

5

0
Totalt

22

22

22

22

50

51

57

34

151

129 

 Oppdatert 04.01 kl 11:00.                Restkvote: 

                                                        Bukk: 0

                                                        Spissbukk: 0

                                                        Koller: 0

                                                        Kalv: 23

 2 fallvilt er tatt inn på kvoten i år, en kolle og en bukk.


Det blir tilført 2 voksne bukker til frijakt. Det er et sterkt ønske at man prøver å ta ut små bukker dvs mindre enn 80 kilo og det er fult mulig å felle spissbukk på bukkekvoten.

Følgende dyr er tilgjengelig for frijakt fra 01.11.21

Spissbukk: 4

Koller: 6

Kalv: 32

Oppfordrer til å øke jakten etter kalv.

 

 

 

Informasjon fra Bergen kommune:

Vi ønsker i år å sette litt ekstra fokus på tema skadeskyting og ettersøk, og sender derfor ut litt generell informasjon knyttet til regelverk rundt oppfølging etter skadeskudd. Skadeskudd kan skje selv den beste skytter, det er hvordan man opptrer etter en slik hendelse som avgjør om en er en ansvarlig jeger.

 

Skadeskyting

Med hensyn til ettersøksplikt, forfølgingsrett og avliving av såret hjortevilt presiseres følgende jf. forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst § 27:

  • Den som under jakt skadeskyter hjortevilt, plikter å gjøre det en kan for å avlive dyret snarest mulig. Jegeren plikter å forvisse seg om at påskutt dyr er truffet eller ikke.
  • Jegeren og jaktlaget som har skadeskutt storvilt, skal ikke oppta jakt eller påskyte nye dyr mens ettersøk pågår.
  • Innen valdets grenser skal ettersøk om nødvendig pågå ut dagen etter skadeskytingen. Dersom pliktig ettersøk første dag er uten resultat, skal jeger eller jaktlag uten opphold underrette kommunens viltkontakt på tlf: 907 73 117.
  • Bymiljøetaten overtar ansvaret om ettersøket er resultatløst også etter andre dag. Jeger/jaktlag kan pålegges å bidra i det offentlige ettersøket utover de pliktige to første dagene. Bymiljøetaten kan etter avtale også ta over ettersøket tidligere.
  • Er det behov for å ta i bruk kunstig lys skal jeger varsle politiet (tlf 02800), jaktrettshaver og kommunen (sms til 907 73 117) om bruken av kunstig lys før ettersøket starter.
  • Ved mistanke om bomskudd der jegeren ikke finner tegn til treff, f.eks. blod og hår, skal ettersøkshund alltid tilkalles for å avklare bom eller ikke. Ved funn av blod eller andre sårtegn er dyret truffet, og verken jeger eller privat ettersøksekvipasje kan friskmelde dyret uten å kontakte kommunen på tlf: 907 73 117.

 

Er man ellers i tvil om hvordan man skal gå frem ved hendelse med skadeskudd, ta kontakt på tlf: 907 73 117.

 

Jaktkontroll og registrering av jaktdata

Hoder på felte dyr skal oppbevares i 48 timer for kontroll. Jeger skal registrere felt dyr og alle jaktdata i hjorteviltregisteret på nett (eller via «sett og skutt- appen» tilgjengelig for mobil) samme dagen som dyret er felt. Veide vekter fremfor anslåtte vekter er viktig skal disse dataene gi korrekt informasjon til forvaltningen. Jeger logger seg inn med sitt jegernummer og fødselsdato. Kommunen legger også i år opp til å besøke samtlige vald i løpet av sesongen.

 

CWD og Kjeveinnsamling

Det vil i 2021 ikke være et krav om CWD prøvetaking eller innsamling av kjever.