Småviltjakt

SALG AV SESONGKORT STARTER 01/09


Salg av jaktkort finner du på Inatur.no

Fra 15. februar 2023 er blyhagl forbudt på jakt i og vedvåtmark.Det nye regelverket vil i praksis medføre et totalforbud mot bruk av blyhagl for den ordinære skogs- og fjelljakten. Det er i praksis umulig å unngå våtmark (myr, vann og vassdrag) i forbindelse med jakt i utmark.

I praksis må derfor jegere nå bruke annen ammunisjon i så godt som alle jaktsituasjoner.

Bakgrunnen for regelendringa er at EU har vedtatt et forbud mot bruk av blyhagl i, og nærere enn 100 meter fra, våtmark.

I denne sammenhengen blir våtmark definert breiere enn det vi vanligvis tenker på når vi snakker om våtmark.

Dette gjør at det i praksis er forbudt å benytte blyhagl til skog- og fjelljakt, sjøfugljakt i område med grunn sjø, og alle former for jakt der jegeren er i bevegelse.

Miljødirektoratet har mer om saken:Blyhagl-forbod trer no i kraft - Miljødirektoratet (miljodirektoratet.no)
Det vil ikke lenger være mulig å kjøpe jaktkort pr telefon/mail.

For 2022 selges det kun dagskort.

Jaktkort er gyldig sammen med kvittering og betalt vilttrygdavgift.

Jakttiden er fra 1. Oktober til 23. Desember.

For å prøve å øke bestanden av fugl i jaktområdet vårt har årsmøtet i grunneigarlaget besluttet at det ikke skal selges jaktkort med hund for sesongen 2022.


TIUR, RØY, ORRHØNE , RYPE OGHARE ER FREDET!


Med jaktterreng menes all utmark utenfor inngjerdet kulturbeite.

Det betyr at grunneierne kan ha dyr på beite i eget kulturbeite, og ved gjennomgang til jaktterreng skal hunden holdes i bånd.


Varegga Grunneigarlag har i alle år ført statistikk over felt vilt.

For å ha best mulig grunnlag for å vurdere viltbestanden ber vi om at dere bruker Inatur.no sine sider for fangstrapportering.


Vi er også interessert i å få inn info om observert fugl/vilt.


Da vårt fjellområde også er et mye brukt turterreng ber vi om at dere viser aktsomhet.


Priser dagskort :

Småviltjakt uten hundkr. 250,-

Dagskort Treningskort for hund - kr. 300,-


Sesong Treningskort for hund - kr. 600,-


Sesong Rovviltkort - kr 200,