Varegga Grunneigarlag

Småviltjakt

Småviltjakt

SALG AV SESONGKORT FOR STARTER 01/09

Fra 15. februar 2023 er blyhagl forbudt på jakt iog vedvåtmark.Det nye regelverket vil i praksis medføre et totalforbud mot bruk av blyhagl for den ordinære skogs- og fjelljakten. Det er i praksis umulig å unngå våtmark (myr, vann og vassdrag) i forbindelse med jakt i utmark. I praksis må derfor jegere nå bruke annen ammunisjon i så godt som alle jaktsituasjoner.

Bakgrunnen for regelendringa er at EU har vedtatt et forbud mot bruk av blyhagl i, og nærere enn 100 meter fra, våtmark. I denne sammenhengen blir våtmark definert breiere enn det vi vanligvis tenker på når vi snakker om våtmark. Dette gjør at det i praksis er forbudt å benytte blyhagl til skog- og fjelljakt, sjøfugljakt i område med grunn sjø, og alle former for jakt der jegeren er i bevegelse.

Miljødirektoratet har mer om saken:Blyhagl-forbod trer no i kraft - Miljødirektoratet (miljodirektoratet.no)


Fra 2018 vil småvilt-jaktkort på Varegga Grunneigarlag Jakt- og Beiteforening sitt område kun bli solgt gjennom Inatur.no   sine sider !

Det vil ikke lenger være mulig å kjøpe jaktkort pr telefon/mail.

For 2022 selges det kun dagskort.

Jaktkort er gyldig sammen med kvittering og betalt vilttrygdavgift.

Jakttiden er fra 1. Oktober til 23. Desember. 

For å prøve å øke bestanden av fugl i jaktområdet vårt har årsmøtet i grunneigarlaget besluttet at det ikke skal selges jaktkort med hund for sesongen 2022.

TIUR, RØY, ORRHØNE , RYPE OG HARE  ER FREDET!   

Med jaktterreng menes all utmark utenfor inngjerdet kulturbeite. Det betyr at grunneierne kan ha dyr på beite i eget kulturbeite, og ved gjennomgang til jaktterreng skal hunden holdes i bånd.       

Varegga Grunneigarlag har i alle år ført statistikk over felt vilt. For å ha best mulig grunnlag for å vurdere viltbestanden ber vi om at dere bruker Inatur.no sine sider for fangstrapportering.

Vi er også interessert i å få inn info om observert fugl/vilt.

Da vårt fjellområde også er et mye brukt turterreng ber vi om at dere viser aktsomhet.

Priser dagskort :                                                                              

Småviltjakt uten hund kr. 250,- 

Sesong    Treningskort for hund -  kr. 600,-

Dagskort 

Treningskort for hund -  kr. 300,-

Rovviltkort - kr 200,-

Kenneth Fammestad 29.08.2022 11:50

Blir det jakt med hund i år 2022?

Kristian Henning Eriksen 01.09.2021 16:36

Flott at dere innfører dette tiltaket i et forsøk på å få opp fuglebestanden!

Geir Heggertveit 01.09.2021 08:37

Det virker lite gjennomtenkt å stoppe jakt med fuglehund i terrenget! Denne kategorien jegere er de mest erfarne og har ikke et mål med turen om å fylle sekken!

Geir Heggertveit 01.09.2021 08:42

Det å få opp fuglebestanden krever aktiv forvaltning og da trenger grunneierlaget fuglehundfolkets erfaring og deltagelse.

Bjørn Årskaug 31.08.2021 19:47

Hunden har funnet masse skadeskutt fugl i tillegg har den funnet
skadeskutt hjort som er hodeskutt, det er blitt rapporter uten nytte.
Grav ned innmaten.

Bjørn Årskaug 31.08.2021 19:58

Skal vi få opp fuglebestanden bør hjortejegerne grave ned slakteavfall så de
Ikke forer rev å ravn som igjen tar egg å fugle unger.

Bjørn Årskaug 31.08.2021 19:39

Kan ikke se fornuften i å stenge ute jakt med hund,det er mer
Uforsvarlig å jakte uten hund jeg har funnet mye fugl som er skade skutt
av jegere uten hund.

Audun Vevle 31.08.2021 19:15

Hva er meningen med at en har besluttet at jakt med hund er stoppet. Helt meningsløst. Har jaktet i varegga i nærmere +- 30 år.

Sindre Rosenlund 02.09.2020 20:39

Hei!
Er det noen mulighet for å få tillatelse til å trene med saueren fuglehund før jaktstart? kunne jo evt. ha solgt treningskort? Mvh Sindre

Gorm Sture Stangeland 05.05.2020 21:41

Jeg er interessert i å hjøpe årskotr forsmåviltjakt med hund for sesongen høst 2020.
Hvordangår jeg fram videre

Trond Ole Hjortland 06.05.2020 06:13

Sesongkort selges gjennom Inatur.no sine sider.
Under fanen Småviltjakt finner du en link til vår side hos Inatur.no
STYRET

Nyeste kommentarer

29.08 | 11:50

Blir det jakt med hund i år 2022?

30.12 | 16:50

Man må være grunneier eller ha avtale med grunneier i valdet for å kunne ...

24.12 | 09:47

Mulig å leie hjortejakt/kjøpe jaktkort?

01.09 | 16:36

Flott at dere innfører dette tiltaket i et forsøk på å få opp fuglebestanden!