Styrets beretning for 2015
Styret har bestått av

Svein Haavik(formann),

Atle Sjursæter (nestleder),

Trond Ole Hjortland (kasserer)

Trond Kvamme (sekretær).


STYRETS ARBEID

Styret har hatt to styremøter og et møte med grendamenn og jaktledere før hjortejakten.


Styret har behandlet følgene saker:

Tverrgjerde, løshundplagen i Sædalen, hjortejakten, planlegging av årsmøtet

og hatt innledende diskusjon om eventuell markering av lagets 150 års jubileum.


BEITESESONGEN 2015

Det ble sendt 456 sau og 696 lam, totalt 1152 dyr på beite og sanket 448 sau og 634 lam, totalt 1082 dyr.

Tap 70 dyr (6 %).

Det var sein vår, mer snø i fjellet og seinere beiteslepp en normalt, men bra beiteforhold utover sommeren.


Beiteoppsyn:

Svein Haavik,

Tonny Wictorin,

Jarle Borge,

Roald Kvamme,

Jarle M. Hjortland,

Gunnar Johnsen

Kjell Aardal.


JAKTSESESONGEN 2015

Det ble solgt 22 sesongkort med hund og 19 sesongkort uten hund, 3 grunneierkort, 16 dagskort med hund og 23 dagskort uten hund.

Det ble felt

2 ryper,

20 rugder

5 orrhaner.


Felt rovvilt:

28 rev,

19 kråker

7 ravn.


Under hjortejakten ble det felt 44 voksne dyr og 16 kalver, tilsammen 60 hjort.