Styrets beretning for 2013Styret har hatt denne sammensetningen


leder E Myrdal,

nestleder A Sjurseter,

kasserer T O Hjortland

skriver L Thunes og

styremedlem K Aardal


STYRETS ARBEID

Styret har hatt 2 styremøter og 1 møte med jaktledere, grendamenn og beitevaktene.


Styret har arbeidet med følgende saker gjennom året.

3 års forvaltningsplan for hjort, kjøttkontrolkurs og gjerdeloven.


Beitesesongen 2013

Det ble slept 370 sau og 646 lam totalt 1016.

Tap på beite ble 4 sau og 26 lam totalt 30.

Dett gir et tap på 2,9%.

16 storfe på beite og 0 tap.


En svært sein vår ga under midels beitesesong og lave lammevekter.

Lite problem med løshunder dette året.


Beiteoppsyn har vært

S Haavik,

T Victorin,

J Borge,

R Kvamme,

J M Hjortland,

G Johnsen

K Aardal.


Jaktsesongen 2013

Solgte kort 40 sesongkort (23 med hund 17 uten hund)

50 dagskort (12 med hund og 34 uten hund)

4 grunneigerkort.


Felt vilt etter innlevert kort

Småvilt

17 Rugder,

7 orrhaner,

1 hare


Rovvilt

36 rev,

6 kråker

4 ravn


Hjortejakten ble det felt 67 av 69 dyr.


Jaktoppsyn har vært

K Halland,

A B Rolland

M Hjortland.