Hjortejakta 2019

2019 er siste året i vår 3-års avskytingsplan. Etter viltforvalterens justering av areal har valdet vårt 17800 da landbruksareal med 500 da pr dyr og 26500 da areal med 750 da pr dyr.

Til sammen 44300 da og med fortsatt bruk av 50%- regelen gir dette 142 dyr pr år.

Da valdet i 2017 og 2018 felte litt for mange er årets tildeling på 123 dyr. De er fordelt til jaktlagene.

Denne høsten skal det tas kjeveprøver av alle felte dyr. Jaktleder er tildelt merkelapper og står for innsamling.  

Registrering av sett og skutt hjort skal i år rapporteres til Hjorteviltregisteret  www. sett og skutt.no, også slaktevekter.

Det er ønskelig fra styret at  felte dyr meldes til laget som tidligere for oppdatering av nettsida vår.   

 

Vi har også i år sett dato for " fri jakt / tillegsdyr " til  1. november.                                       

 

                  Tildeling i  2019  blir slik:

     Jaktlag  1: Nedre Bratland - Søilen - Erdal - Grimen - Sædal -

                     Sandal - Heldal - Natland - deler av  Ulriken.

                         Jaktleder:  Per Aas Moen , Tildelt 15 

                         Felt:  2 bukk,  3 spissbukk, 2 kolle, 1 ungkolle, 4 kalv,

     Jaktlag   2:  Øvre Bratland - Haukeland - Hauge

                        Jaktleder:  John Hermund Hauge.                                                                Tildelt:  18

                        Felt:  3 bukk,   4 spissbukk, 4 kolle,

                                  2 ungkolle,    4 kalv,  

     Jaktlag   3:   Borge

                         Jaktleder:  Kjetil Gjesdal.     Tildelt:  18  

                          Felt:  2 bukk,  1 spissbukk,  6 kolle,     

                                      1 ungkolle,   8 kalv, 

    Jaktlag   4:   Tungeland - Rolland

                        Jaktleder:  Helge Rolland.  Tildelt:   18

                         Felt:  2 bukk,  3 spissbukk,  7 kolle, 

                                           4 ungkolle,   6 kalv,

 

    Jaktlag   5:   Mjeldheim - Ytre Arna Gardane  

                        Jaktleder:   Karl Halland.  Tildelt:   7 

                           Felt: 1 spissbukk,  3 kolle,  

                                       2 kalv,   

     Jaktlag   6:  Kvamme - Haugland - Gaupås

                        Jaktleder:   Jan Ove Rivenes.                                                                     Tildelt:  17 

                             Felt:  3 bukk, 4 spissbukk,  2 kolle,  

                                        3 ungkolle,    4 kalv,

     Jaktlag   7:   Hjortland

                         Jaktleder: Jarle Morten Hjortland.                                                                Tildelt:  14 

                          Felt:  2  bukk,  4 spissbukk,  3 kolle,

                                         2 ungkolle,  2 kalv,

     Jaktlag   8:  Jordal - Vindal

                         Jaktleder: Eivind Myrdal.   Tildelt:  10 

                          Felt:  1 bukk,  1 spissbukk, 2 kolle,  

                                                                 3 kalv,  

                         Til sammen felt:  111