Styrets beretning for 2014Styret har hatt denne sammensettningen

formann E Myrdal,

Nestleder A Sjursæter,

kaserer T O Hjortland,

skriver L Thunes og

styremedlem K Aardal.


STYRETS ARBEID

Styret har hatt 2 styremøter,1 grendamannsmøte og 1 møte med jaktledere og grendamenn i forkant av hjortjakten.

Styre har drøftet desse sakene på styremøtene:

pris på jaktkort og skotpremie, avskytingsplan for hjort og istandsettelse av fjellgjerde.


BEITESESONGEN 2014

I beitesesongen 2014 ble det slept 430 sau og 685 lam(1115).

Tap på beite ble 4 sau og 19 lam(23), dette gir en tapsprosent på 2,5.


En tidelig vår og god sommer gav gode beiteforhold og et år godt over middels.

Lite problem med laushunder dette året.


Beiteoppsyn har vært

S Haavik,

T Victorin,

J Borge,

R Kvamme,

J M Hjortland,

G Johnsen

K Aardal.


JAKTSESONGEN 2014

Jaktsesongen 2014 ble det seldt 40 sesongkort 53 dagskort og 3 grunneigerkort.


Felt vilt etter innkomne kort er

19 orrhaner,

2 ryper,

24 rugder.


Felt rovvilt er

42 rev,

1 mår,

17 ravn

10 kråker.


I hjortejakten ble det felt 71 dyr og snittvekten ble 48 kg.


Jaktoppsyn har vært

A B Rolland,

K Halland og

M Hjortland.