Styrets beretning for 2022


Styret:
Asle Sæterdal, leder
Jan Hauge, nestleder
Trond Ole Hjortland, kasserer
Steffen Brattland, styremedlem
Robert Vørøs, styremedlem


Roller i styret:
Asle Sæterdal –leder, ansvar for hjortejakten
Jan Hauge – nest leder
Steffen Brattland- beiteansvarlig
Robert Vørøs – skriver
Trond Ole Hjortland – kasserer, ansvar for småviltjakten


Styrets arbeid
Styret arbeidet har vært preget av covid 19 første kvartal av 2022, ellers har styret vært utsatt for en
del uforutsatte ting som har gjort at mye er løst på telefon og mail.


Rollene i styret ble gjort i 2021 og styret har hatt kontinuitet de siste årene og dermed jobber de forskjellige styremedlemmene selvstendig med sine områder.


Styremøter
Fysiske styremøte er avholdt i Fangeleiren 29.03.22
Fysisk jaktledermøte 16.08.22 i Fangeleiren


Felte hjort er gjort rede for i årsmøte referatet.


Det ble utarbeidet ny bestandsplan vinteren/våren 2022, denne ble godkjent og vi har gjennomført
første året av en 3 årsplan.


Bortleie avtalen ang hjortejakt med Bergen kommune gikk ut 31.12.22


Det ble gjennomført kjeve innsamling hjortejakten 2022, resultatene foreligger ikke fra lab enda.


Småviltjakt er gjort rede for i årsmøte referatet, antall jaktdager ble kraftig redusert fra 2021


Beitetall

I 2022 ble det observert en del hundeeiere som ikke overholdt båndtvangen.

To lam ble funnet døde med bitt- merker etter hund.


Beiteansvarlig har laget egen rapport som ligger utlevert på årsmøte.


Økonomi blir lest opp av kasserer på årsmøte.For styret

Asle Sæterdal
Leder