Styrets beretning for 2020


Styret:

Asle Sæterdal, leder

Jan Hauge, nestleder

Trond Ole Hjortland, kasserer

Steffen Brattland, styremedlem

Robert Vørøs, styremedlem


Roller i styret:

Asle Sæterdal – formann, ansvar for hjortejakten

Jan Hauge – nest leder

Steffen Brattland- beiteansvarlig

Robert Vørøs – skriver

Trond Ole Hjortland – kasserer, ansvar for småviltjakten


Styrets arbeid

Styret arbeidet har vært preget av covid 19 – møter på teams, telefonmøter og e poster har vært nyttet for å løse utfordringen.


Fysiske styremøte er avholdt hjemme hos styre leder og et møte i Fangeleiren.


Saker som er behandlet/jobbet med

Rollefordeling i styret,

Oppfølging av beitestøtte og beite,

Betaling og oppfølging av ettersøkingen,

Oppdatere merkeliste for sau,

Oppfølging av båndtvang,

Utviding av valdet,

Hjorte jakt (tildele dyr), håndtering av jakt regelverk og konsekvenser v/ brudd),

Påskjønnelse for avtroppende styremedlemmer,

Småvilt jakt, skuddpremie, bråtebrenning,

Nøkkelfordeling til bommer,

Jaktleder møte,

No fence søknad,

Tverrgjerde Borge,

Avvik sak; skutt hjort funnet i terrenget,

Saltstein og hjortejakt 2021.