Styrets beretning for 2016Styret har bestått av

Svein Haavik(formann),

Atle Sjursæter (nestleder),

Jarle Borge,

Trond Ole Hjortland (kasserer)

Trond Kvamme (sekretær)


STYRETS ARBEID

Styret har hatt to styremøter og et møte med grendamenn og jaktledere før hjortejakten.


Styret har behandlet følgene saker:

Framdriftsplan for oppsetting av nytt tverrgjerde,

høringsuttalelse om forslag til ny lokal forskrift om minsteareal for hjortejakt i Bergen kommune,

planlegging av årsmøtet og hatt innledende diskusjon om tiltak for å sikre at lagets drift går i økonomisk balanse etter nedgangen av tilskudd til beitedyr fra 2015 (fra ca. kr. 20000 til ca. kr. 11000) og økningen i utbetalt skuddpremie fra 2013 (fra ca. kr. 2000 til ca. kr. 20000).


BEITESESONGEN 2016

Det ble rapportert sendt 443 sau og 667 lam, totalt 1110 dyr på beite og sanket 438 sau og 638 lam, totalt 1076 dyr.

Tap 34 dyr (3 %).

Det var relativt tidlig vår og svært rikelig med nedbør i juli og august.

Noen medlemmer rapporterte noe lavere lammevekter enn forrige år.

Beiteoppsyn:

Svein Haavik,

Tonny Wictorin,

Jarle Borge,

Roald Kvamme,

Jarle M. Hjortland,

Gunnar Johnsen

Kjell Aardal


JAKTSESESONGEN 2016

Det ble solgt 25 sesongkort med hund og 15 sesongkort uten hund,

2 grunneierkort, 23 dagskort med hund og 19 dagskort uten hund.


Det ble felt 2 ryper,

18 rugder

18 orrhaner


Felt rovvilt:

41 rev,

3 mår,

63 kråker

42 ravn.


Under hjortejakten ble det felt 60 voksne dyr og 15 kalver, tilsammen 75hjort