NR

Jaktlag

Bukk tildelt

Bukk felt

Spissb. tildelt

Spissb. felt

Kolle tildelt

Kolle felt

Kalv tildelt

Kalv felt

1

Nedre Bratland-Søylen-Grimen- Erdal-Sædal_Helldal-Sandal

3

3

2

0

5

5

5

5

2

Øvre Bratland- Hauge-Haukeland

3

3

3

7

8

8

7

7

3

Borge

3

3

4

4

8

9

8

8

4

Tungeland-Rolland

3

3

4

5

9

10

7

8

5

Mjeldheim-Ytre Arna Gard

2

1

1

0

3

0

2

2

6

Kvamme-Haugland - Gaupås

3

4

2

2

7

8

6

7

7

Hjortland

2

2

2

2

6

4

4

0

8

Jordal-Vindal

2

2

2

1

5

5

4

3

9

Ulriken

1

0

1

0

2

0

2

0


Totalt

22

21

21

21

53

49

45

40

Totalt tildelt

Totalt felt


Kalv i %

88,9
1


15

132


21

25Fri jakt

Rest3


23

24V.Bukk

04


23

26Spissb.

05


8

3Kolle

46


18

21Kalv

57


14

88


13

11Rest
9


6

0Bukk

1
Totalt

141

131SUM

10

flyttes

til 2021

 Oppdatert 3112.20 kl 23:59

 

FRI JAKT er åpnet.

Som før blir bukkene ikke en del av fri jakt men forblir i tildelt jaktlag. Unntaket er bukken tildelt Ulriken den blir tilgjenglig på fri jakt.

Alle skutte dyr meldes på styret.varegga@hotmail.com, vet man at man feller siste dyret i en kategori ønsker jeg dette og meldes på 92059088.

 


endring av tildeling;

kolle og kalv overført fra jaktlag 1 til jaktlag 6

Styret ber hvert jaktfelt/jaktleder etterfølge ønsket om at det kun felles en stor bukk (>10 tagger) eller større i hvert jaktfelt og at det etterstrebes å ta ut mindre bukker (<10 tagger) på resten av tildelt kvote.

 

For at resterende kvote i valdet gjøres tilgjengelig for alle 01.11, ofte referert til som fri jakt må 80% av kalvekvoten i hele valdet være felt.

Dvs at 36 av 45 kalver må være felt.

Etter 01.11 kan alle jaktlag med fylt kvote jakte kalv til 80% er oppnådd og resten av dyrene blir tilgjengelig.

Jaktlag som har fylt kalvekvoten sin før 01.11 kan felle kalv til valdet har nådd 80% felte kalv.

CWD og Kjeveinnsamling

Det vil i 2020 ikke være et krav om CWD prøvetaking eller innsamling av kjever.

 

Ettersøk varsles og på styret.varegga@hotmail.com

 

Jaktfelt

Områder

Jaktleder

1

Nedre Bratland – Søylen – Erdal –Grimen – Sædal – Heldal - Sandal

Per Aase Moen

2

Øvre Bratland – Hauge - Haukeland

John Hermund Hauge

3

Borge

Kjetil Gjesdal

4

Tungeland-Rolland

Helge Rolland

5

Mjeldheim- Ytre Arna Gard

Karl Halland


Ytre Arna

Arne Storli

6

Kvamme-Haugland Gaupås

Jan Ove Rivenes

7

Hjortland

Jarle Morten Hjortland

8

Jordal-Vindal

Eivind Myrdal

9

Ulriken

Asle Sæterdal