Styrets beretning for 2010Styret har hatt denne sammensetningen,

formann Eivind Myrdal,

nestleder Atle Sjursæter,

kasserer Trond O Hjortland,

skriver Kristian Aardal

styremedlem Gunnar Johnsen


STYRETS ARBEID

Styret har hatt 3 styremøter og 1 grendamannsmøte.

Av saker styret har jobbet med dette året kan nevnes prosjektet ”byfjellslam” som resulterte i en søknad om BU støtte.

Erik Brynhildsen hos fylkesmannen syns omfanget var for lite og mener vi må samarbeide med andre sankelag i kommunen for og få støtte til prosjektet, der står saken i dag.


Når de gjelder Kommunens rullering av arealplanen, har styret jobbet mye med den saken.

Det begynte med møte hos Atle Sjursæter med Atle, Eivind og Kjell samt Elinor Kreybu fra FRP, dette møte ble også dekket av Bygdanytt. Senere var Atle på møte i Arna bydelstyre og fortalte om saken.

Til slutt sendte laget inn høringsutkast på byfjellsgrensen,

Dette brevet ble lest opp på grendamannsmøtet.

Styret presiserte i høringsutkastet at vi mener grensen må løftes opp på kote 500 som var utgangspunkt for høringsutkastet som laget skrev i forkant av byfjellsplanen i 2000.


Før beitesesongen 2010 gikk styret inn for følgende tiltak burde gjennomføres,

uniform til beite og jaktoppsynet,

flere saltsteinautomater

nye skilt om båndtvang og tilsyn på beite.


Til de som går beite- og jaktoppsyn ble det kjøpt inn jakker og t-skjorter, dette for å synliggjøre vaktene i fjellet og vise folk som går i fjellet at vi er tilstede.

I tilegg ble det kjøpt inn 6 nye saltsteinautomater som ble monter i løpet av sommeren.

De nye skiltene ble delt ut og montert forskjellige steder hvor stier til fjellet går gjennom kulturbeiter.


BEITESESONGEN 2010

Det ble slept 378 stk sau(410), 649 stk lam(629) totalt 1037 stk og 33 stk storfe.

Tap på beite har vært sau 9 stk(6) og lam 23 stk (40) totalt 32 stk (46), dette gir en taps % på 3,1 (4,2).

Tap av storfe 0.


Beiteoppsyn har vært

Jarle M Hjortland,

Kåre J Borge,

Roald Kvamme,

Kjell Aardal,

Svein Haavik,

Toni Victorin

Gunnar Johnsen


JAKTSESONGEN 2010

Der ble solgt 36 sesongkort, herav 26 med hund,

jaktdager på sesongkortene er 86.

Det er solgt 34 dagskort, herav 4 med hund.


Fellingsstatistikk etter innleverte kort,

orrhane 18,

rugde 3

hare 2.


Dette året er der ikke blitt utbetalt noe skuddpremie.


Hjortejakten er nærmere beskrevet senere i årsmeldingen.


Jaktoppsyn har vært

Karl Halland

Atle B Rolland.