Styrets beretning for 2011STYRET HAR HATT DENNE SAMMENSETNINGEN.

Formann: Eivind Myrdal

Nestleder: Atle Sjursæter

Styremedlem: Kristian Årdal

Kasserer: Trond Ole Hjortland

Skrivas: Lars Thunes


STYRETS ARBEID


Styret har hatt 2 stk styremøter og 1stk grenndamansmøte.

Styret har arbeidet med desse sakane.

Forberett laget si heimesida,

Byfjellgrense saka,

innkjøp av saltstein,

merking av hjort i Langedalen.


BEITESESONGEN 2011

Det vart slept: 384 sau - 645 lam (1032)Tap på beite: 2 sau – 28 lam (30)

Dette gjev eit tap på 2,9 %.

Beitesesongen har gitt dyr med middels slaktevekt.

Det har våre to laushund saker gjennom året.


Beiteoppsynet har vare:

S.Haarvik,

T.Victorin,

K.Borge,

R.Kvamme,

J.M. Hjortland,

G.Johnsen

K.Aardal


JAKTSESONGEN 2011

Selgte jaktkort : 27 dagskort m/ hund, 37dagskort u/ hund

24 sesongkort m/ hund 18 sesongkort u/ hund

2 grunneigerkort


FELT VILT ETTER INNKOMME KORT:

14 rugder,

9 orrhaner,

1 hare

3 ryper,


Rovvilt

1 rev

2 mårkatter.


HJORTEJAKT

55 løyve, 56 felt.


JAKTOPPSYN

Karl Halland,

Atle. B. Rolland